Víno Peru - starodávná kultura, moderní vína Vína Queirolo - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru Vína Tabernero - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru Vína Tacama - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru
Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti DINEX CZ s.r.o.
Loucká 914, 149 00 Praha 4
IČ: 27241513
DIČ: CZ27241513
společnost vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C vložka 106992

1. Základní ustanovení
Společnost DINEX CZ s.r.o. je provozovatelem internetového obchodu www.vinoperu.cz ( dále jen prodávající ), který nabízí kvalitní, prověřená vína od předních vinařství z Peru. Obchodní podmínky jsou závazným ustanovením mezi prodávajícím a zákazníkem ( dále jen kupující ) a upravují vzájemný obchodní vztah, podmínky, práva a povinnosti mezi oběma stranami. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vydané prodávajícím pro dodávku nabízeného zboží.

2. Objednání zboží a uzavření smlouvy
Objednávku lze provést Kupujícím přímo na stránkách www.vinoperu.cz vložením vybraného zboží do Košíku nebo emailem na adrese objednavky@vinoperu.cz. Vína lze objednat bez minimální hodnoty nákupu, tj. již od 1 láhve. Termín příjmu objednávek: v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hod.V případě příjmu objednávky mimo uvedený termín bude tato zařazena k vyřízení v nejbližším možném termínu. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění předepsaných údajů v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze ty informace nezbytné ke spolehlivému doručení zboží (tj. jméno resp. jméno firmy, adresa, telefon, e-mail). Po zadání objednávky do objednávkového systému, odsouhlasení a odeslání prodávajícímu (a následném automatickém potvrzení objednávky emailem od prodávajícího) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Prodávající si vyhrazuje právo na zasílání objednávek jím zvoleným dopravcem, pokud není domluven s kupujícím, na výslovné přání kupujícího, na jiné formě přepravy. Přeprava zboží probíhá každý pracovní den ( vyjma dnů pracovního klidu, tj. sobota, neděle a dnů pracovního volna). Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s předmětnou objednávkou požádat o splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. o prokázání, že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme! Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je možným důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

3. Cena zboží
Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího. Tento si vyhrazuje právo možnosti aktuální změny. Uvedené ceny u produktů jsou již vč. DPH. Ceny vín jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Vína podléhají 21% DPH. Dle zvolené formy dodání objednaného zboží ( Přeprava PPL nebo osobní odběr ) je účtována hodnota přepravného ve výši Kč 199,-/ zásilka. Při objednávce zboží vyšší než 3.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma po celé ČR. V případě osobního odběru na adrese provozovny přepravné, balné není účtováno.

4. Doprava, odběr zboží, termín dodání
Zboží je expedováno po přijmutí objednávky od Kupujícího prostřednictvím přepravní kurýrní služby (provoz kurýrní služby - v pracovních dnech od 8:00 do 18:00). Dodací lhůta je obvykle do 3 pracovních dnů od objednávky a se zajištěním výběru hotovosti. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužení dodací lhůty ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase.
Přeprava PPL dopravné Kč 199,-/zásilka ( platí pro ČR )
Doprava s telefonickým kontaktem zákazníka, s doručením zboží do 3 pracovních dnů od objednávky a zajištěním výběru hotovosti či možností platby platební kartou ( dobírková služba). Pokud není adresát zastižen, je kontaktován následně telefonicky a je dohodnut náhradní termín dodání. Je vždy ve vlastním zájmu kupujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání, kde bude v rámci pracovní doby k zastižení. Při objednávce vyšší než 3.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma po celé ČR. V případě požadavku na dodání mimo území ČR vám vypracujeme cenovou nabídku dopravy na základě upřesnění požadovaného místa dodání.
Osobní odběr dopravné Kč 0,-
Po telefonické dohodě, vzájemně odsouhlasené, je možné vyzvednout objednané zboží na adrese provozovny, Loucká 914, 14900 Praha 4.

5. Forma úhrady
a. Dobírkou, v hotovosti/kartou při převzetí zboží od přepravce
b. Platba převodem na účet prodávajícího číslo 35-5495700297/0100 ( Komerční banka )
c. Hotově při převzetí zboží v provozovně společnosti
Při volbě možnosti platby bankovním převodem na účet zašle prodávající zálohovou fakturu s hodnotou objednávky, s variabilním symbolem kupujícímu. Zboží je následně expedováno po připsání fakturované částky na účet prodávajícího. Faktura (daňový doklad) za objednané zboží, je zákazníkovi dodána společně se zbožím na uvedenou dodací adresu. V případě vyprodání skladové zásoby je kupující kontaktován s návrhem náhradní varianty v dodávce zboží. Pokud kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní složenkou).

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
Před expedicí zboží
Zrušení objednávky před samotnou expedicí je možné kdykoliv telefonicky na čísle 602884681, mailem na adrese objednávky@vinoperu.cz
Vrácení zboží
V souladu se zákonem č. 367/2000 má kupující jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:
1. Kontaktovat prodávajícího a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, číslo faktury, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.
2. Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození či jinému znehodnocení původních obalů (např. použitím balicího papíru nebo kartonu).
3. Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Doporučujeme zboží pojistit.
4. Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou nebo převodem na účet zákazníka v co nejkratším termínu,nejpozději však do 30 dnů po fyzickém převzetí zboží.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisku zboží nebo špatného obrázku není možné. Závazný je vždy název zboží, které si zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si právo možnost tiskové chyby na našich stránkách.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména:
- v případě, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
- v případě, kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
- v případě, že se zboží již nedodává
- v případě, když se výrazným způsobem změnila cena dodavatele za zboží.
Pokud kupující již zaplatil část nebo celou část kupní ceny, bude mu tato částka v co nejkratším termínu vrácena zpět dle upřesnění kupujícím.

8. Záruka a reklamace
Po dodání zboží neručí prodávající za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží ze strany kupujícího. Jsou uznány pouze prokazatelné senzorické závady kvality vína a destilátu, a to při navrácení většiny obsahu láhve. Ze strany prodávajícího jsou víno a destiláty skladovány v optimálních podmínkách a díky vysoké obrátkovosti zboží je zajištěna jeho čerstvost. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Prodávající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.V případě reklamace kontaktujte společnost DINEX CZ s.r.o. na telefonu č. 602884681 či emailem objednávky@vinoperu.cz
- Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta 6 měsíců ode dne prodeje (odeslání).
- Kupující je povinen si produkt po jeho převzetí prohlédnout, překontrolovat, aby zjistil případné zjevné vady, které obdržený produkt vykazuje. Pokud příjemce zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), může zásilku odmítnout.
- Pokud zákazník zjistí poškození zboží po převzetí, má 2 dny na uplatnění reklamace ode dne doručení zboží u dodavatele nebo kurýrní služby.
- Pokud zákazník odmítne přijmout poškozené zboží, je s ním sepsán reklamační protokol a další vyřízení reklamace probíhá ve spolupráci s dodavatelem a kurýrní službou s termínem na vyřízení do 30 dnů.
Po vzájemné dohodě zašle kupující reklamovaný produkt na vlastní náklady na níže uvedenou adresu: DINEX CZ s.r.o., Loucká 914, 14900 Praha 4 - Společně s reklamovaným produktem je nezbytné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.
Reklamace
Oprávněná reklamace: V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.
Neoprávněná reklamace: Kupující nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

9. Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

10. Bezpečnost a ochrana osobních dat
Veškerá data získaná od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu společnosti DINEX CZ s.r.o. Tato data jsou zabezpečena proti zneužití. Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí přepravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o zákazníkovi pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

11. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy či změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky, vč. změny obchodních podmínek.