Víno Peru - starodávná kultura, moderní vína Vína Queirolo - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru Vína Tabernero - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru Vína Tacama - kvalitní vína a Pisco z exotického Peru
Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru Vína a Pisco z Peru

O Peru

Se svou rozlohou 1,285,215 km2 je třetí největší zemí v Jižní Americe po Brazílii a Argentině a svým počtem obyvatel (29 mil.) patří mezi 20 největších národů na světě. Hlavním městem je Lima. Země je rozdělena na 24 krajů.

Po celou svou historii se v Peru potkávají různá etnika a odlišné kultury. Indiánská populace asimilovala se španělskou před 500 lety. Později do země přišli afričtí černoši, Asiaté a Evropani, kteří rovněž v zemi zanechali svou svébytnost. Úředním jazykem je španělština, přestože řada Peruánců hovoří jazykem quechua nebo jiným rodným jazykem. Rozmanitý mix kulturních tradic má nezanedbatelný vliv na umění, hudbu, literaturu a gastronomii.

Peru

Na rozdíl od jiných rovníkových států Peru nemá pouze tropické podnebí. Velký vliv na podnebí má pohoří And a Humboldtův proud, jež způsobují klimatickou rozmanitost země. U pobřeží převládají mírné teploty, nízké srážky a velká vlhkost. V horských oblastech v létě často prší a teplota a vlhkost klesají s nadmořskou výškou až k mrznoucím vrcholkům And. Pro prales jsou charakteristické dešťové srážky a vysoké teploty kromě nejjižnější části, kde jsou studené zimy a sezónní deště.

K hlavním vývozním komoditám patří měď, zlato, zinek, textil a ryby. Největšími mezinárodními odběrateli jsou USA, Čína, Brazílie a Chile. Od 90. let 20. století se obnovuje původní tradice vinařského průmyslu, jež spočívá především v modernizaci výroby vína. Vývoz peruánského vína neustále roste a kromě již stálých zahraničních odběratelů, jako jsou USA, Kanada, Francie, Španělsko, si stále nachází své místo i na ostatních mezinárodních trzích.

Peru je velmi oblíbená turistická destinace, která nabízí ke zhlédnutí spoustu historických památek a přírodních zajímavostí. Mezi nejvíce navštěvované patří Cuzco, Machu Picchu, jezero Titicaca, amazonský prales a další.